DOMESTIC KATO MEMORIAL SCHOLARS 

NOTE: Some scholarship records, such as  from 1967-1975 are unknown. If you have info, please let us know.

1900s

‘29 Masaichi Goto

’30 Francis M. Hayashi 

‘31 Joseph Tsukamoto

‘32 Lester E. Suzuki

‘33 Junichi Fujimori

‘34 Shigeo Tanabe

‘35 Donald Toriumi

‘36 Alfred Akamatsu 

‘37 Hideo Hashimoto

‘38 Tetsuo Hayashida

‘39 Tadao Aiura

’40 George Aki 

‘41 John Yamashita

‘42 Howard Toriumi

‘43 Sumio Koga 

1944-1946: WW II

‘47 Lloyd Wake, Abe Dohi , Seiichi Adachi

‘48 Minoru Mizoguchi , Elinor Umezawa

‘49 Helen Hase

‘50 Joseph Sakakibara

‘51 David Unoura

‘52 Kiyo Nagai

’53 Wesley Yamaka , Henry Takahashi , Frank Iritani

‘54 Paul Kato

‘55 David Nakagawa

‘56 Saburo Masada

‘57 Roy I. Sano 

‘58 George Nishikawa

’59 David Shigekawa , Shigeo Kanda

‘60 Robert Yamashita 

61 Kent Ikeda

’62 Mike Morizono , Lloyd Matsuoka

’63 Hope Omachi , Shig Kanda

’64 Yoshi Sawano

‘65 William Noshimura

’66 Sophie Sakaue 

‘76 Alpha Goto 

‘77 James Izumi , Pamela Goto

78 Gordon Honda , Arthur Kobayashi

’79 Clifford Alika , Nancy Yamasaki

’80 David Ota , Hiroshi Ushimaru

’81 David Matsumura , Richard Kuyama

’82 Keith Inouye , Roger Morimoto , Peter Suzuki

’83 Mark Nakagawa , Mariko Yanagihara , Michael Yoshii

’84 Tom Fujita

’85 Barry Deguchi , Paul McWilliams , Toshi Yamamoto

’86 Ted Esaki , Claudia Yamamoto , Mieko Yoshida

’87 Christopher Doi , Jeff Murakami

’88 Michael Yamauchi

’89 Arlene Inouye , Daryl Mashita , Kana Shimasaki

‘90 Ellen Tanouye

’91 Mary Ellen Chinen , Stephen Lee , Cynthia C. Young

’92 Kevin Shigio 

‘93 Taku Kusabe

’94 William Geppert , Hajime Fujii

’95 Noriko Obinata , Barbara Firebaugh

‘96 Gerald Arata, Rev. Gary Barbaree, Dane Olson, Chizuko Saito, Rev. Show Shibata, Seiichi Nakano

‘98 Yuri Kurosawa, John Oda, Timothy Ong Seng Kee

‘99 Yoichi Nagashima, Masaharu Uchida

2000s

‘00 Maria Sachiko Okamura Ridgeway, Marchie Miyashiro-Sims, Wendy Komori Stager, Koji Harada (Japan)

‘01 Rev. Atsushi Nishimura, Chizuko Saito, Marchie Miyashiro-Sims, Rev. Naomi Southard, Yoshiya Fukushima (Japan)

‘02 Shinya Goto, Andrew Huang, Nobu Fujita (Japan)

‘03 Motoe Yamada, Makita Kakehi (Japan)

‘04 Hiroko Suzuki, Shuji Odashimada (Japan)

‘06 Daniel Goto

‘07 Emily Lin

‘10 MyungJin Kang

‘11 Mike Friedrich, Karen Yokota

‘12 Mike Friedrich

‘15 Johanna May Cantor Dela Cruz

‘18 Nathan Nakamura

‘21 Joshua Kuramoto, Camille Obata

‘22 Joshua Kuramoto